Vacatures

Zakelijk leider theatergezelschappen Arnhem

Toneelgroep ECHO en De Vlieg maken beiden theater voor de kleine en middenzaal. De gezelschappen hebben een landelijk bereik en uitstraling. Arnhem is beider thuisbasis.

Per 1 september zoeken beide gezelschappen een nieuwe zakelijk leider op ZZP-basis

De belasting is ongeveer één dag per week pér gezelschap op basis van 40 weken per jaar. De gezelschappen hebben de krachten gebundeld voor deze vacature om een persoon aan zich te kunnen binden die ze op deze manier een substantiëlere opdracht kunnen geven.

De toekomstig zakelijk leider gaat met beide partijen afzonderlijk een overeenkomst aan. Afspraken over bezoldiging worden gemaakt op basis van ervaring en expertise van de kandidaat. Wij hanteren cao-theater als richtlijn.

Over Toneelgroep ECHO:

ECHO wordt artistiek geleid door Lotte Dunselman en Anna Schoen. Toneelgroep ECHO maakt experimenteel, vervreemdend en absurdistisch theater voor het landelijke vlakke vloer circuit en op locatie. Met titels als STEL JE BENT EEN KOE, BOTTEN, BURGERLIJKE SCHEMERING EN HOTEL INFORMATIE veroverde ECHO de afgelopen jaren een mooie plek in het theaterbestel met menig 4 sterren recensie als gevolg.

De afgelopen jaren maakte ECHO steeds één avondvullende productie per jaar. De ambitie is om vanaf 2019 elk jaar twee producties te maken, waarvan 1 coproductie.

ECHO wordt meerjarig ondersteund door Gemeente Arnhem en werft daarnaast per project financiering.

Over De Vlieg:

De Vlieg bestaat uit de jonge makers Teun Smits en Linda Zijl. De Vlieg maakt klassiek nieuw Nederlands toneelrepertoire, waarin het menselijk gedrag centraal staat. Ze beleven een duivels genoegen aan het breed uitmeten van onze lelijkste kanten. Tegelijk is er een grote compassie voor de ploeterende mens, die in al zijn hulpeloosheid het leven gewoon niet kan overzien en bolwerken. Met hun voorstellingen over gebeurtenissen uit het leven van alledag spreken zij een breed publiek aan. In 2016 ontvingen zij de Jonge Makers subsidie van Fonds Podiumkunsten, onder de vleugels van Keesen&Co, begeleid door Willibrord Keesen. Ook is De Vlieg met hun nieuwste voorstelling ZOETSTOF genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs 2018.

De Vlieg wordt op projectbasis ondersteund.

FUNTIEOMSCHRIJVING

De zakelijk leider is samen met de artistiek leiders eindverantwoordelijk voor het (meerjaren)beleid en de jaarlijkse ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten van de stichtingen.

Meer specifiek is hij/zij daarbij verantwoordelijk voor de algehele organisatie, coördinatie, de financiële gang van zaken en het personeelsbeleid van de organisatie.

Over de uitvoering van zijn/haar taken legt de zakelijk leider verantwoording af aan artistiek leiders en het bestuur.

 

Taken zakelijk leider

 • Opstellen en beheren van productie- en jaarbegrotingen en daarbij zorgdragen voor de juiste financieringsmix.
 • Is verantwoordelijk voor de financiële administratie
 • Onderhandelen over contracten met medewerkers en theaters en het opstellen van deze contracten.
 • Opstellen van een jaarplan en meerjarenbeleidspan in samenspraak met de artistiek leiders.
 • Zorgdragen voor adequate huisvesting en zaalhuur t.b.v. producties.
 • Aansturen proces fondsenwerving en subsidieaanvragen.
 • Opstellen van het financiële gedeelte van de subsidieaanvragen.

Bestuursvergaderingen vinden minimaal 3 keer per jaar plaats.

De werktijden zijn flexibel en in overleg met de rest van het team.

Het kernteam werkt 1 dag per week gezamenlijk op kantoor in Arnhem.

 

Wat vragen wij

 • Affiniteit met theater en/of podiumkunsten;
 • Een duidelijke visie op de zakelijke kant van stichting tgECHO en De Vlieg;
 • WO/HBO denk en werkniveau;
 • Tenminste 3 jaar relevante zakelijke ervaring in het culturele veld;
 • Enthousiasme en flexibiliteit;
 • Ambitie om mee te groeien met de organisaties
 • Je woont in (de buurt van) Arnhem.

 

Interesse?

Mail je cv met een motivatiebrief naar esther@tgecho.com

Voor inlichtingen over de vacature kunt u bellen met Esther Dikkers: 06-28348040

De vacature sluit op 4 juli.

Op 9 juli worden de eerste ronde gesprekken gevoerd.